INFORMACJE DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH:

Mając na uwadze treść art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawienia. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Poniżej przedstawiamy pełną listę aktualnych przetargów obejmujących także lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach naszej Spółdzielni: