Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją WA.RTZ.70.31.2021/20 z dnia 18.01.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która podnosi cenę za 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków z 9,85 zł na 10,88 zł.

Zapowiedziane zostały również kolejne podwyżki w 2024 r. i w 2025 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" informuje również, że na podstawie nowych wartości GJ energii podanych przez Veolię Energię Warszawa S.A. skorygowane zostały zaliczkowe ceny za podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.