Dział Członkowsko-Lokalowy

Kontakt: 22 37 02 687

biuro@smprzymetrze.pl

Zadania Działu Członkowsko-Lokalowego to m.in.: 

  • sprawy mieszkaniowe związane z członkostwem

  • zawieranie umów o ustanowienie prawa własności do lokali i garaży oraz umów najmu

  • wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe (składane w Urzędzie Dzielnicy)

  • informacja ws. postępowań spadkowych.