Sekcja członkowsko-lokalowa

Kontakt: 22 370 26 87

biuro@smprzymetrze.pl

Zadania Sekcji członkowsko-lokalowej to m.in.: 

  • sprawy mieszkaniowe związane z członkostwem

  • zawieranie umów o ustanowienie prawa własności do lokali i garaży oraz umów najmu

  • wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe (składane w Urzędzie Dzielnicy)

  • informacja ws. postępowań spadkowych.