Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze”

al. Komisji Edukacji Narodowej 36 U128

02-797 Warszawa

 

NIP: 951-00-26-546

REGON: 010485521

KRS: 0000033334

BDO: 000092403

Numery kont bankowych Spółdzielni:

Bank Pocztowy S.A.

22 1320 1104 3033 0948 2000 0001

PKO Bank Polski

55 1020 1169 0000 8602 0219 9339

Opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych.

 

Zarząd Spółdzielni

Centrala: 22 648 74 73 lub 22 648 79 55 

fax: 22 648 74 30

Sekretariat: 22 370 26 70 fax: 22 648 74 30

Biuro Obsługi Mieszkańców (pierwsze piętro w Galerii Ursynów): 

22 370 26 86 lub 22 370 26 85

e-mail: biuro@smprzymetrze.pl

 

Rada Nadzorcza

Adres email do korespondencji:

radanadzorcza@smprzymetrze.pl

Numer telefonu (tylko we wskazanych godzinach dyżurowania telefonicznego, zgodnie z wykazem dostępnym w zakładce Organy statutowe ­-> Rada Nadzorcza)

22 37 02 693

Dyżury

Poniedziałek17.00 – 18.00
Czwartek11.00 – 12.00

 

Godziny pracy Spółdzielni:

Poniedziałek8:00 - 18:00
Wtorek8:00 - 16:00
Środa8:00 - 16:00
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek8:00 - 14:00

W celu załatwienia spraw w trybie zdalnym dostępne są również skrzynki wrzutowe wywieszone w „Galerii Ursynów” (przed BOM-em i przy pomieszczeniu ochrony) oraz pozostałe udostępnione środki komunikacji ze Spółdzielnią.

W celu załatwienia spraw uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem:

1. Telefonów pod numerem: 22 648 74 73

2. Poczty elektronicznej: biuro@smprzymetrze.pl

3. Skrzynek wrzutowych wywieszonych w "Galerii Ursynów" na I piętrze przed lokalem Spółdzielni (lokal U-128) oraz przy pomieszczeniu ochrony (przy wejściu od strony ul. Raabego)

4. Poczty Polskiej

5. Aplikacji iMieszkaniec.pl

W związku z koniecznością przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane dotyczące zobowiązań wobec Spółdzielni, nie będą udzielane drogą telefoniczną.


Dział Księgowości

Rozliczenia opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych: 22 370 26 95

Rozliczenia opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych: 22 370 26 94

Planowanie i kalkulacja kosztów nieruchomości: 22 370 26 74 lub 75

Księgowość: 22 370 26 92 lub 97 lub 71

Windykacja należności: 22 37 02 677

Wkłady mieszkaniowe: 22 370 26 92 lub 97 lub 71 a także 73

 

Zadania Działu Księgowości to m.in.:

 • udzielanie informacji w zakresie opłat za lokale,

 • opracowywanie planów gospodarczo-finansowych i sprawozdań z ich wykonania.

 • działania windykacyjne.

 


Dział Członkowsko-Lokalowy

Kontakt: 22 37 02 687

biuro@smprzymetrze.pl

Zadania Działu Członkowsko-Lokalowego to m.in.: 

 • sprawy mieszkaniowe związane z członkostwem

 • zawieranie umów o ustanowienie prawa własności do lokali i garaży oraz umów najmu

 • wypełnianie wniosków o dodatki mieszkaniowe (składane w Urzędzie Dzielnicy)

 • informacja ws. postępowań spadkowych.


Dział Konserwacji Zasobów

Kontakt: 22 370 27 08 lub 07 lub 03

 • przyjmuje zgłoszenia usterek, awarii hydraulicznych, elektrycznych i ślusarskich

 • przyjmuje zgłoszenia awarii domofonów i dźwigów osobowych.


Dział Administracji

Kontakt: 22 648 65 83 lub 22 648 71 88 

 • nadzór nad firmami sprzątającymi

 • nadzór nad firmami zajmującymi się wywozem śmieci

 • nadzór nad firmami zajmującymi się pielęgnacją zieleni.


Dział Techniczny

Kontakt: 22 370 27 07

Inspektor Nadzoru ds. budowlanych: 22 370 27 04

Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych: 22 370 27 05

Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych: 22 370 27 02

Inspektor Nadzoru ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych: 22 370 27 11

Koordynator Działu Technicznego: 22 370 27 14

 • nadzór nad robotami remontowymi

 • akceptacja projektów technicznych dotyczących proponowanych adaptacji i remontów lokali.

 

Podział nieruchomości na poszczególnych administratorów - telefony kontaktowe; kontakt do firm sprzątających:

WYKAZ (plik PDF)

Kontakt do firm: konserwujących dźwigi, bramy garażowe, ochrony obiektów:

WYKAZ (plik PDF)


Dział Gospodarki Lokalami Użytkowymi

Kontakt: 22 370 26 99 lub 693 565 103

 • wynajmem lokali użytkowych

 • dzierżawa terenów

 • wynajmem miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

 • wynajmem powierzchni pod reklamę.


Dział Prawno-Organizacyjny

Kontakt: 22 370 26 88 lub 22 370 27 15

 • obsługa organizacyjna i kancelaryjna organów Spółdzielni

 • realizacją postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania na rzecz członków prawa odrębnej własności.


Dział Przetargów

Kontakt: 22 370 26 96

 • przeprowadzanie postępowań przetargowych realizowanych na rzecz Spółdzielni.