Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze”

al. Komisji Edukacji Narodowej 36 U128

02-797 Warszawa

 

NIP: 951-00-26-546

REGON: 010485521

KRS: 0000033334

BDO: 000092403

Numery kont bankowych Spółdzielni:

Bank Pocztowy S.A.

22 1320 1104 3033 0948 2000 0001

PKO Bank Polski

55 1020 1169 0000 8602 0219 9339

Opłaty za lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych.

Zarząd Spółdzielni

Centrala: 22 648 74 73 lub 22 648 79 55 

fax: 22 648 74 30

Sekretariat: 22 370 26 70 fax: 22 648 74 30

Biuro Obsługi Mieszkańców (pierwsze piętro w Galerii Ursynów): 

22 370 26 86 lub 22 370 26 85

e-mail: biuro@smprzymetrze.pl

Rada Nadzorcza

Adres email do korespondencji:

radanadzorcza@smprzymetrze.pl

Numer telefonu (tylko we wskazanych godzinach dyżurowania telefonicznego, zgodnie z wykazem dostępnym w zakładce Organy statutowe ­-> Rada Nadzorcza)

22 37 02 693

Dyżury

Poniedziałek17.00 – 18.00
Czwartek11.00 – 12.00

Biuro podawcze (lokal U-128 na I piętrze w „Galerii Ursynów”) czynne jest dla bezpośredniej obsługi interesantów, którzy nie mogą spraw załatwić telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem poczty tradycyjnej, według poniższego harmonogramu:

Godziny pracy Spółdzielni:

Poniedziałek8:00 - 18:00
Wtorek8:00 - 16:00
Środa8:00 - 16:00
Czwartek8:00 - 16:00
Piątek8:00 - 14:00

W celu załatwienia spraw w trybie zdalnym dostępne są również skrzynki wrzutowe wywieszone w „Galerii Ursynów” (przed BOM-em i przy pomieszczeniu ochrony) oraz pozostałe udostępnione środki komunikacji ze Spółdzielnią.

W celu załatwienia spraw uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem:

1. Telefonów pod numerem: 22 648 74 73

2. Poczty elektronicznej: biuro@smprzymetrze.pl

3. Skrzynek wrzutowych wywieszonych w "Galerii Ursynów" na I piętrze przed lokalem Spółdzielni (lokal U-128) oraz przy pomieszczeniu ochrony (przy wejściu od strony ul. Raabego)

4. Poczty Polskiej

5. Aplikacji iMieszkaniec.pl

W związku z koniecznością przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane dotyczące zobowiązań wobec Spółdzielni, nie będą udzielane drogą telefoniczną.