Numery telefonów na wypadek awarii

Całodobowe dyżury Spółdzielni:

ELEKTRYCZNY:        602 455 928 
HYDRAULICZNY:    695 400 730 

SOS:                          510 212 252

W ramach usługi SOS można zgłaszać zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności:

  1. Odblokowanie drzwi (zacięcie zamka) w częściach wspólnych (bez wymiany).
  2. Uprzątnięcie rozbitego szkła, zabezpieczenie wybitej szyby w stolarce okiennej i drzwiowej części wspólnych.
  3. Zabezpieczenie miejsca zapadnięcia (wyrwy) w terenie chodnika, drogi, parkingi, tereny zielone (np. zabezpieczenie taśmą, przykrycie płytą itp.).
  4. Zabezpieczenie uszkodzonych (oberwanych) obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia dachowe, daszki itp. (np. zdjęcie).
  5. Zabezpieczenie i wyłączenie z eksploatacji uszkodzonych zabawek na placach zabaw.
  6. Uprzątnięcie, zabezpieczenie uszkodzonego znaku drogowego, elementów ogrodzenia, otworów kratek wycieraczkowych, balustrad, pochwytów, wyłazów dachowych itp. (np. zabezpieczenie taśmą, płytą itp.).
  7. Zabezpieczenie połamanych drzew, gałęzi itp. (np. udrożnienie przejazdu, wygrodzenie taśmą itp.).
 
 

 

Ważne telefony:

Pogotowie ratunkowe:999                          
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Wodno-kanalizacyjne:994
Ciepłownicze: 993
Gazowe:992
Energetyczne: 991
Straż Miejska:986
Telefon alarmowy:112