Ogólna klauzula informacyjna dotycząca ochrony Twoich danych dostępna w zakładce Dokumenty -> RODO

 https://smprzymetrze.pl/dokumenty,3,ogolna-klauzula-informacyjna-w-sprawie-rodo,57

 

 

Wzór klauzuli informacyjnej

Dokumenty aplikacyjne należy  przesłać na adres rekrutacja@smprzymetrze.pl uzupełnione o treść klauzul.