Warszawa w kwiatach

Zaproszenie do udziału w konkursie

Informacja o stanie zadłużenia

Nieruchomości Spółdzielni na dzień 30.04.2023 r.

Harmonogram dyżurów Rady Nadzorczej

Informacja o dyżurach członków Rady Nadzorczej

Zmiana opłat lokalowych

Informacja uzupełniająca o zmianie od 1.05.2023 r. wysokości opłat lokalowych.

Gabaryty

Aktualny harmonogram wywozu gabarytów w poszczególnych nieruchomościach.

Nie dokarmiaj szczurów

Nieroztropne dokarmianie zwierząt sprzyja rozmnażaniu się gryzoni.

Informacja o rozpoczęciu prac remontowych

w budynkach Lasek Brzozowy 5 i Lasek Brzozowy 18

Informacja o wyniku ankiety w sprawie wyznaczenia strefy płatnego parkowania

Do członków i właścicieli lokali w budynkach: Lasek Brzozowy 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, Lanciego 8, 10H, 10A, 10B, 10C

Montaż anten na dachu budynku Lasek Brzozowy 12

Do Właścicieli/Współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy: Lasek Brzozowy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19, Lanciego 2,4,6,8, Mandarynki 2,4,6,8,10,12

Czy właściwie segregujesz śmieci?

Informacja w sprawie segregowania odpadów komunalnych.

Dofinansowanie do opłat za śmieci

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udziela wsparcia osłonowego na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.