Dział Prawno-Organizacyjny

Kontakt: 22 370 26 88 lub 22 370 27 15

  • obsługa organizacyjna i kancelaryjna organów Spółdzielni

  • realizacja postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania na rzecz członków prawa odrębnej własności.