Zasady zwoływania i organizacji walnych zgromadzeń określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut Spółdzielni oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie, które dostępne są poniżej.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu