Zasady zwoływania i organizacji walnych zgromadzeń określa Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni  który zamieszczono poniżej.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu