Sekcja remontów

  • nadzór nad robotami remontowymi 

Sylwester Kaczmarski Inspektor Nadzoru ds. budowlanych: 22 370 27 09

Piotr Omiecki Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych (wtorek, środa, czwartek): 22 370 27 05

Paweł Kaczan Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych (poniedziałek i czwartek) : 22 370 27 02

Marcin Więcławski Koordynator Działu Technicznego: 22 370 27 14