Sekcja przetargów

Kontakt: 22 370 26 96

  • przeprowadzanie postępowań przetargowych realizowanych na rzecz Spółdzielni.

Aktualne ogłoszenia przetargowe oraz regulamin organizaowania przetargów znjadują się się zakładce: Ogłoszenia przetargowe i SIWZ - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" (smprzymetrze.pl)