Informację o wolnch pomieszczeniach gospodarczych lub magazynowych można uzyskać u administratora budynku oraz w dziale lokali użytkowych (KEN)

Pomieszczenia magazynowe KEN 36

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że posiada  na wynajem  pomieszczenia  magazynowe znajdujące się na poziomie -1 i -2 w budynku przy al. KEN 36    w Warszawie.

Nr pomieszczenia

powierzchnia

-1/3

32,04 m²

-1/7

41,34 m²

-1/8

41,23 m²

-1/10

32,48 m²

-2/30/31

73,85 m²

 

 

 

W związku z tym ogłaszamy pisemny konkurs ofert na najem pomieszczeń. Ustala się kwotę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu w wysokości 25,00 zł (netto)/m2 + obowiązujący podatek VAT. Maksymalny okres najmu 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.Osoby zainteresowane mogą składać oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców, w budynku Galerii Ursynów przy al. KEN 36 lok.  U128 (piętro 1).  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs ofert na najem pomieszczenia nr_________” w siedzibie Spółdzielni przy al. KEN 36        lok. U-128 do dnia 20.05.2024 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2024 r.     o godzinie 12.30. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23.05.2024 r.

Oferta  powinna zawierać:

1.Nazwisko i imię oferenta, adres do doręczeń oraz telefon kontaktowy.

2.Deklarowaną wysokość miesięcznego czynszu najmu netto w złotych za 1 m².

3.Deklarowany okres trwania umowy najmu.                     

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z panią Anną Rejmentowską-Swęd pod nr tel.: 693-565-103, a także drogą mailową na adres a.rejmentowska@smprzymetrze.pl. Zainteresowanych oględzinami prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Zapraszamy do składania ofert.