Warszawa, 20.05.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” zawiadamia, że w budynku przy ulicy Lanciego 11 w Warszawie w dniu 22.05.2024 rozpoczną się prace  polegające na remoncie wytypowanych balkonów - dla lokali nr 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 i 81.

Wykonawcą robót jest firma KRK Tomasz Chorąży.

Kierownik robót: Tomasz Chorąży - tel. 514 208 151.

Nadzór nad robotami ze strony Spółdzielni:

Sylwester Kaczmarski - tel. 22 370 27 09

Robert Lewański - tel. 22 370 27 04.

https://pl.freepik.com/