Warszawa, 09.07.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” zawiadamia, że w budynku przy al. KEN 36 w Warszawie w dniu 10.07.2024 rozpoczną się prace  polegające na remoncie wytypowanych balkonów, który będzie trwał do 26.08.2024.

Dla lokali nr 46, 57, 68, 79, 88, 98, 109, 120, 131, 142, 150, 157 i wymianę balustrad w lokalu 165.

Wykonawcą robót jest firma MARPOL Mariusz Orłowski.

Kierownik robót: Mariusz Łazarczyk - tel. 534 674 464.

Nadzór nad robotami ze strony Spółdzielni:

Sylwester Kaczmarski - tel. 22 370 27 09 oraz Robert Lewański - tel. 22 370 27 04.

https://pl.freepik.com/