Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia, a także aktualne informacje o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia wraz z materiałami zamieszczane są w strefie mieszkańca w zakładce Moje konto.