Skład osobowy Zarządu:

Michał Adam Wojtasiewicz – Prezes Zarządu

Wiesław Milaniuk – Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy