Rada Nadzorcza XI kadencji

Członkowie

Tomasz Szparaga - obszar wyborczy nr 1

Marta Woźniak - obszar wyborczy nr 2

Piotr Wawrzonkiewicz - obszar wyborczy nr 3

Maciej Antosiuk - obszar wyborczy nr 5 - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Rafał Skórkiewicz - obszar wyborczy nr 6

Jolanta Brzezińska - obszar wyborczy nr 7

Jadwiga Ewa Piotrowska - obszar wyborczy nr 7 - Sekretarz Rady Nadzorczej

Lucyna Kołnierzak - obszar wyborczy nr 8 - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

e-mail: radanadzorcza@smprzymetrze.pl