Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami umów najmu, umów najmu miejsc postojowych, umów dzierżawy, umów najmu miejsc pod reklamy, z dniem 1  marca 2024 r. nastąpi waloryzacja opłat o wysokość wskaźnika ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r.  (wzrost cen o 11,4 %.).