Czy właściwie segregujesz śmieci?

Jeśli stosujesz zasady dotyczące segregacji odpadów, unikniesz kar i mandatów za nieprzestrzeganie przepisów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, firma odbierająca odpady komunalne powiadamia właściciela nieruchomości oraz  prezydenta miasta, który  wszczyna postępowanie w sprawie określenia podwyższonej  wysokości opłaty  za okres, w którym nie dopełniono obowiązku segregowania odpadów.                                          

Jeśli nieprawidłowo segregujesz odpady, zapłacisz za nie dwa razy więcej.