Warszawa, 26.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” uprzejmie informuje, że rozliczenie mediów za rok 2023 (zimna woda, ciepła woda, centralne ogrzewanie) zostanie dostarczone Mieszkańcom do dnia 31 maja 2024 roku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” oraz Regulaminem rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” rozliczenie ww. mediów jest wykonywane raz do roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, będącego jednocześnie okresem rozliczeniowym.  

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 7/2024 z dnia 25.03.2024 r. oraz uchwały nr 8/2024 z dnia 25.03.2024 r.