Warszawa, 7.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” uprzejmie zawiadamia, że od strony parkingu na tyłach budynku Lasek Brzozowy 6 w Warszawie będą prowadzone prace polegające na remoncie chodnika. 

Termin wykonania prac od 9.08.2023 r. do 4.10.2023 r.

Wykonawcą robót jest firma RYMIX-BIS S.A.

Kierownik robót: Stanisław Pająk - tel. 502 579 102.

Nadzór nad robotami ze strony Spółdzielni:

Sylwester Kaczmarski -  tel. 22 370 27 09, Robert Lewański tel. 22 370 27 04.