I N F O R M A C J A 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” dziękuje za wzięcie udziału w ankiecie dotyczącej wyznaczenia strefy płatnego parkowania na ulicy Migdałowej i ulicy Lasek Brzozowy.

Za wprowadzeniem strefy płatnego parkowania - głosy na „TAK”:

  • na ulicy Migdałowej jest 40 osób
  • na ulicy Lasek Brzozowy33 osoby

Przeciwnych wprowadzeniu strefy płatnego parkowania - głosy na „NIE”:

  • na ulicy Migdałowej jest 128 osób
  • na ulicy Lasek Brzozowy jest 136 osób

Biorąc pod uwagę wynik ankiety, Spółdzielnia nie podejmie dalszych działań w sprawie płatnych parkingów.