Warszawa, 19.04.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” uprzejmie zawiadamia, że w budynku Lasek Brzozowy 15 w Warszawie będą prowadzone prace polegające na remoncie dachu wraz z obróbkami blacharskimi.

Termin wykonania prac od 19.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

 

Wykonawcą robót jest firma NOBILT Sp. z o.o.

Kierownik robót: Tomasz Kuśmierz tel. 576 114 510

Nadzór nad robotami ze strony Spółdzielni: Sylwester Kaczmarski - tel. 22 370 27 09