Warszawa, 7.04.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” uprzejmie zawiadamia, że w niżej wymienionych budynkach będą prowadzone prace remontowe - roboty budowlane i elektryczne (parter i zejście do piwnicy oraz od 10 piętra do 12 piętra).

Wykonawcą robót jest firma ZBIG-MAL.

Kierownik robót: Zbigniew Skwarczowski- tel. 501 696 794

Nadzór nad robotami ze strony Spółdzielni:

Paweł Kaczan -tel. 22 370 27 02      

Sylwester Kaczmarski -  tel. 22 370 27 09.

Budynek Planowany termin rozpoczęcia prac Planowany termin zakończenia prac
Lasek Brzozowy 5 13.04.2023 r. 30.06.2023 r.
Lasek Brzozowy 18 17.04.2023 r. 30.06.2023 r.