Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" informuje, że skierowała do osób posiadających tytuł prawny do lokalu w budynkach przy  ul. Raabego 1, 3-12, ul. Belgradzkiej 18, 20 i 22 oraz budynku przy al. KEN 36 ankietę dotyczącą wyznaczenia stref płatnego parkowania. Druki ankiet wraz z informacją w sprawie proponowanych rozwiązań zostały przekazane do skrzynek lub na wskazane adresy do korespondencji. Prosimy o wzięcie udziału w ankiecie i przekazanie swojego głosu do Spółdzielni, poprzez złożenie wypełnionej ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców lub przesłanie na adres biuro@smprzymetrze.pl (z adresu zgłoszonego do Spółdzielni) w terminie do dnia 15.12.2023 r.